BVO werkt aan    

o   Renovatie, uitbreiding en verduurzaming Praktijkcollege Het Metrum, Leiden

o   Uitbreiding Shri Laksmi school, Amsterdam

o   Verduurzaming Shri Vishnu school, Den Haag

o   Nieuwbouw Shri Krishna school, Utrecht

o   Nieuwbouw VSO De Thermiek, Leiden

o   Nieuwbouw Maurice Maeterlinck school, Delft

o   Schoolstichting SHON, Amstelveen

o   Herhuisvesting Shri Saraswatie school, Rotterdam

o   Openbare aanbesteding Vrijstaathof, renovatie&uitbreiding, Den Haag

o   Onderwijshuisvesting scholen SHON

o   Schoolstichting ISNO Yunus Emre, Westland (toegekend na procedure bij Raad van State)

o   Aanpassing gymzaal chr. lyceum Sorghvliet, Den Haag

o   Duurzaamheidsoptimalisatie nieuwbouw Melis, Den Haag

o   Ingebruikname, renovatie, aanpassing en verduurzaming Yunus Emre (2e disloactie)

o   Ontwikkeling business case "de gratis groene school" (voltooid, en in werking)

o   Nieuwbouw (partieel), renovatie en verduurzaming De Vliermeent, Den Haag

o   Verduurzaming hoofdlocatie Yunus Emre

o   Nieuwbouw (partieel), renovatie en verduurzaming  De Keerkring, Zoetermeer

o   Schoolstichting ISNO Yunus Emre, Zoetermeer (toegekend na procedure bij Raad van State )

o   Uitbreiding, renovatie en verduurzaming Yunus Emre (1e dislocatie)

o   Herontwikkeling De Nieuwe Kerk, Scheveningen


 

en heeft gewerkt aan:

   

o   Ingebruikname, renovatie en verduurzaming 2e Ibs ISNO Yunus Emre in Escamp, Den Haag  

o   Verkrijgen 2e dislocatie Yunus Emre (verkregen)

o   Verduurzaming Maurice Maeterlinckschool, Delft (omgezet naar nieuwbouwtraject)

o   Schoolstichting Ibs Leeuwarden (door gemeente toegekend)

o   Haalbaarheidsonderzoek Renovatie en Uitbreiding De Keerkring (geleid tot toestemming voor nieuwbouw)

o   Schoolstichting Yunus Emre, 2e school in Escamp (toegekend na procedure bij de minister)

o   Openbare aanbesteding kozijnvervanging Nijkerklaan

o   Verkrijgen 2e dislocatie Yunus Emre (verkregen)

o   Schoolstichting SIOzaanstad, in Haarlemmermeer (door bestuur niet doorgezet)

o   Schoolstichting SIOzaanstad, in Purmerend (toegekend en gestart)

o   Openbare aanbesteding ingebruikname Tesselsestraat

o   Openbare aanbesteding brede buurtschool Vrederust

o   Nieuwbouw brede buurtschool Escampcarre

o   Schoolstichting SIOZaanstad, 2e school in Zaanstad (door bestuur niet doorgezet)

o   Openbare aanbesteding nieuwbouw OBS Benoordenhout

o   Pleininrichting Yunus Emre

o   Programma van Eisen De Nieuwe Witte Vogel

o   Openbare aanbesteding renovatie Vlierboomschool

o   Openbare aanbesteding J.C. Pleysierschool

o   Inpandige uitbreiding De Fontein, onderwijs & BSO

o   Verkrijgen dislocatie Yunus Emre (verkregen)

o   Nieuwbouw De Waterlelie

o   Nieuwbouw brede buurtschool Comenius

o   Uitbreiding De Fontein

o   Onderwijskundige vernieuwing De Fontein

o   Nieuwbouw brede buurtschool Tesselseveld

o   Realisatie 2e lokaal voorschool Yunus Emre

o   Renovatie dislocatie De Voorde

o   Renovatie Prinsenhof

o   Kozijnvervanging De Fontein

o   Nieuwbouw Koetsveldschool

o   Kozijnvervanging Van Hoogstratenschool

o   Onderwijskundige vernieuwing De Horizon

o   Renovatie De Horizon

o   Onderwijskundige vernieuwing Bavinckschool

o   Groot onderhoud De Voorde

o   Onderwijskundige vernieuwing De Voorde

o   Kozijnvervanging De Horizon

o   Mantelcontracten SCOH

o   Nieuwbouw en renovatie Elout van Soeterwoudeschool

o   Nieuwbouw gymzaal De Voorde

o   Renovatie en uitbreiding De Springplank

o   Kozijnvervanging De Vliermeent

o   Groot onderhoud Bavinckschool

o   Renovatie Oosterleeschool

o   Nieuwbouw De Ark

o   Nieuwbouw Prinsehaghe

o   Nieuwbouw Da Costaschool

o   Nieuwbouw De Zefier

o   Renovatie Anemaschool

 

BVO@struick.eu © Martijn Struick 2020