School stichting

Ook voor het stichten van een nieuwe (basis)school kan BVO u ten dienste staan


BVO heeft voor diverse schoolbesturen succesvol aanvraagprocedures voor het stichten van een nieuwe basisschool verzorgd.

Eerst verrichten wij een haalbaarheidsstudie, waarin wij alle verschillende mogelijkheden onderzoeken.
Bij positief resultaat kunnen we vervolgens overgaan tot het verzorgen van de aanvraag, inclusief de daartoe benodigde rapportages, prognoses etc.BVO@struick.eu © Martijn Struick 2020