Project management

BVO verzorgt het gehele projectmanagement bij renovatie, aanpassing, uitbreiding en nieuwbouw, gedurende het traject vanaf initiatief tot en met nazorg. BVO is de spil tussen gebruiker&schoolbestuur, subsidieverstrekker, architect, adviseurs en aannemer

 

BVO verzorgt hierin onder andere:

o   Initiatieffase: de afweging tussen renovatie&aanpassing / uitbreiding,
         herhuisvesting of nieuwbouw

o   Definitiefase: opstellen van de programma’s van eisen, budgetbepaling
         en architectenselectie

o   Ontwerpfase: samenstellen ontwerpteam, selecteren adviseurs
         (constructie, installatie, bouwfysica ed.)

o   Bouwvoorbereidingsfase: openbare / Europese aanbesteding

o   Uitvoeringsfase: directievoering

o   Nazorgfase: afhandelen van opleverpunten en toezicht op de
         garantieperiode


BVO verzorgt de subsidieaanvragen, bewaakt het budget, verzorgt de contractvorming, en geeft leiding aan het ontwerp- en bouwteam.

Kortom alle uitvoerende taken, waarbij de bouwheer (schoolbestuur of gemeente) uiteraard de volledige zeggenschap heeft.

Uiteraard is ook dienstverlening op specifieke onderdelen mogelijk, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een openbare aanbesteding.

BVO@struick.eu © Martijn Struick 2020